top of page

Det vi gør
 i organisationer,
personalegrupper & teams 

Supervision, refleksion og udvikling

Supervision og refleksion
Supervision af medarbejdere, der arbejder med mennesker der befinder sig i udsatte positioner.
Problematikker og udfordringer
Arbejder med at vende problemer og udfordringer til vigtige perspektiver og nye redskaber
Forandring/udvikling - metoder og tilgange
Underviser i metoder og tilgange i arbejdet med udsatte mennesker.
Samarbejde og
samskabelse
Hvordan udnytter vi og samarbejder med hinanden og med og i lokalsamfundet
Etablering og forankring af nye tilbud til udsatte grupper
Sparring og vejledning ifht. opstart af nye tilbud. Herunder ansøgning til Socialtilsynet mv.
bottom of page