top of page

Dokumentation

Styrk sammenhængen mellem den beskrevene pædagogik og praksis knyttet til målgruppen og behandlingsplaner, så dokumentationen både synliggør jeres kvalitet udadtil og sætter dagsorden for udvikling af jeres indbyrdes samarbejde.
 
Undlad at gøre dokumentation til et arbejde adskilt fra praksis.
bottom of page