top of page

Konflikthåndtering

Skab et godt klima for at forebygge konflikter, trusler og vold og lær metoder til at nedskalere konflikten, når den opstår.
Undlad problemløsning der utilsigtet optrapper konflikten.
bottom of page