top of page

Hvordan begrunder I tilgange og metoder I jeres daglige praksis med borgerne?


God praksis balancerer mellem valgte metoder og tilgange og imødekommelse af borgerens skiftende ønsker og behov. Hvordan sikrer I at jeres praksis tager højde for begge dele? Og hvordan er der sammenhæng mellem fælles faglighed og løbende individuelle skøn?

 


I en stærk faglig praksis er begrundelser for de aktiviteter man gør med borgerne forankret i såvel kendskab til borgeren og de metoder og mål, man har forpligtet sig på. Over tid kan aktiviteter og begrundelser blive mere begrundet i borgerens behov end i de metoder og mål, man har valgt på jeres tilbud.


Med andre ord: Metoderne tilpasses vurderingen af borgernes situation. 


Det kan der være meget fornuft i, men hvordan undgår man at aktiviteter justeres efter privatpraktiserende skøn af borgerne i det daglige som adskiller sig fra det metodiske grundlag, som man samtidigt bekender sig til og har faglige begrundelser for - og som fx
Socialtilsynet vil holde én ansvarlig i forhold til? 

 

I praksis glemmer vi ofte at snakke om det i forhold til konkrete situationer, men når vi gør det skaber vi en fælles faglighed.
 

Vi har erfaring med oplæg og faglig sparring tæt på praksis, der hjælper med at skabe klar sammenhæng mellem målgruppe og metodevalg og deri gode faglige begrundelser for prioriteringer i hverdagen.


Vi kommer gerne ud til en snak om hvordan vi kan hjælpe jer med at kvalificere jeres daglige praksis ift valgte metoder og tilgange.

Kontakt:

Gitte Sonntag Aalbæk

aalbaek@prasisfaellesskabet.com

mobil: 4220 8280

Charlotte Brønsted

cbroensted@gmail.com

mobil: 2234 8800

bottom of page